Chester Chester

Bilder lånade av Marie Loré

TRAVIS CUT TO THE CHASE

Cocker Spaniel född 2012-01-10

Regnr : SE46924/2012

Färg: Blue roan

HD grad A


e: Travis Vintage Gold 

u: Travis Odd Molly

Uppfödare: Kari Haave, kennel Travis, Norge


Stamtavla


Ägare : Marie Loré, kennel Evermore & Marita Hydling, kennel Blue Cheyennes

Fodervärd : Jennie Hellqvist

Tillgänglig för avel till passande tikar. Vid intresse kontakta Marie Loré eller Marita Hydling.